Over ons

Tekenbureau Salland

Tekenbureau Salland ontwerpt mooie, stoere, belevingsvolle gebouwen. Dat doen we met Sallandse nuchterheid en passie. Wij werken vanuit een heldere conceptuele gedachte. Hiermee geven we antwoord op de vraag hoe het gebouw functioneert, hoe het voelt en hoe het eruitziet.

De beleving, functie, en gevoel binnen elk project is uniek en daar ligt de focus van ons bureau. Wij zijn Tekenbureau Salland, trots op wat wij maken, recht door zee maar houden wel van zekerheid, dus goede afspraken vooraf en altijd scherp op de laatste ontwikkelingen in de sterk bewegende markt.

Neem gerust contact op of kom geheel vrijblijvend langs, maak uw wensen kenbaar.

Meer informatie
Ons
verhaal

Verbouwing Schipper Techniek

Om het personeel een goede gelegenheid te geven om tot rust te komen en pauze te nemen kwam Schipper Techniek met het idee om een kantine te bouwen....

Bekijk dit project

Moderne nieuwbouwwoning

Rekening houdend met de nieuwbouw omgeving, eisen ...

Bekijk dit project

Verbouwing woonboerderij

Op een prachtige locatie omringt met erfsloten en ...

Bekijk dit project

Nieuwbouw landelijk bijgebouw

Op een voormalige rood voor rood locatie in de gemeente Raalte is de wens om een landelijk bijgebouw...

Bekijk dit project
Werkwijze

Het 8-stappenplan

Ben u ondernemer of particulier? Voordat we voor u aan het werk gaan zijn we benieuwd naar wie u bent en wat uw wensen zijn. In het gesprek komen uw wensen aan de orde en zullen wij u helpen met het maken van een programma van eisen. Aanbod komen ook: de opdrachtbevestiging aan ons, het budget, en dit stappenplan. Ieder project doorloopt de verschillende fasen in het ontwerpen van het bouwproces waarbij elke fase een duidelijke afbakening kent. In het oriëntatie gesprek zal ook vastgesteld worden tot welke fase het project uitgewerkt zal worden (vergunningsvrij bouwen).

Nadat al uw wensen zijn geïnventariseerd en u ons het vertrouwen heeft gegeven gaan wij voor u aan het werk voor de eerste ontwerp tekeningen. In het maken van de ontwerp tekeningen komen de volgende zaken aan bod.

 • Bespreken van de bestaande situatie aan de hand van foto’s of een locatiebezoek.
 • Bespreken / opstellen van het programma van eisen (PvE).
 • Beoordelen van het bouwbudget aan de hand van het PvE.
 • Bespreken van de mogelijke werkzaamheden van Tekenbureau Salland.
 • Schetsmatig brainstormen over mogelijke ontwerpoplossingen.

In het ontwerp wordt het volgende opgeleverd:

 • Plattegronden schaal 1:100
 • Gevels schaal 1:100
 • Doorsnedes schaal 1:100
 • Situatie schaal 1:500
 • 3D impressies

Bij Tekenbureau Salland houden we van duidelijkheid. Wij beseffen dat bouwen of verbouwen een grote investering is. U wilt graag inzicht hebben in de kosten die hierbij komen kijken. Nadat het voorlopig ontwerp door u is goedgekeurd stellen wij in samenspraak met u een bouwteam samen. Dit team bestaande uit een aannemer, installateur en indien andere noodzakelijke professionals, voorzien ons van een eerste raming van de bouwkosten. Dit geeft helderheid en voorkomt verrassingen gedurende het ontwerp- en bouwproces.

Als er geen verrassingen voortkomen uit de voorcalculatie gaan we verder naar de volgende fase: het definitief ontwerp. De fase Definitief ontwerp is de fase waarin het ontwerp zich verplaatst naar de technische uitwerking ervan. In de DO-fase worden de keuzes uit de voorgaande fase vastgelegd en verder uitgewerkt ter voorbereiding op het uitwerken van het technisch ontwerp. Alle elementen op de tekening krijgen een definitieve plaats. Dit wil zeggen dat het technische tekenwerk wordt afgestemd met de constructeur, er verschillende rapportages worden gemaakt die nodig zijn voor de vergunning (bijvoorbeeld: ventilatie-, energie- en daglichtberekeningen) en dat deze gegevens op de juiste manier worden ingediend bij de gemeente.

Wanneer het definitief ontwerp gereed is kan deze technisch verder in detail worden uitgetekend. Materiaalontmoetingen en -aansluitingen worden uitgewerkt, een funderingstekening met rioleringsverloop wordt gemaakt, alsmede een balkenplan voor platte en/of hellende daken en er wordt een principe-detaillering getekend van alle prominente visuele aansluitingen (zoals dakaansluitingen en kozijnaansluitingen) en constructieve ontmoetingen.

Op basis van de technische uitwerking kan een constructeur verplichte sterkteberekeningen uitvoeren en de constructieve opzet (zoals o.a. dikte en zwaarte van kolommen en balken, vloerdiktes, betonwapening) maken. Daarnaast worden op basis van deze gegevens berekeningen uitgevoerd voor de energiezuinigheid [EPC-berekening], de ventilatiebalans, doorspuibaarheid en daglichttoetreding.

 • Technische uitwerking
 • Technische uitwerking tekeningen
 • Bouwbesluit berekeningen
 • Principedetaillering
 • Verwerking materialisatie

De bouwvergunning is onderdeel van de omgevingsvergunning. In sommige gevallen is er geen vergunning vereist. Vergunningsvrij kan bijvoorbeeld een aanbouw aan de achterzijde, een carport, of dakkapel aan de achterzijde zijn die voldoen aan de regels van vergunningsvrij bouwen. Voor het verkrijgen van de vergunning wordt de bouwaanvraag ingediend in het omgevingsloket met alle bijbehorende documenten. Alle tekeningen en berekeningen zijn definitief en klaar om getoetst te worden door de gemeente en de welstandscommissie. Door jarenlange ervaring bij de gemeente en welstand kan Tekenbureau Salland op een goede wijze invulling geven aan de diverse regels en eisen.

Na het verkrijgen van de vergunning of na het starten van het traject bij de gemeente heeft u de keuze om aanvullend een interieurontwerp en/of lichtplan te laten maken door Tekenbureau Salland. In onze visie zijn exterieur en interieur onlosmakelijk met elkaar verbonden. U kunt denken aan het ontwerpen van uw keuken, badkamer, trappen, vaste kasten, balies, enz. Wij hebben een voorkeur voor praktisch betaalbare oplossingen met de visie ‘less is more’.

De combinatie van daglicht en kunstlicht zijn erg bepalend voor de leefbaarheid en schaduwvorming. Een goed doordacht plan voor de vaste basisverlichting maakt daarom onderdeel uit van onze interieurontwerpen. Een lichtplan voorziet in goed werklicht, oriëntatie verlichting en vaste decoratieve verlichting.

Tijdens de fase bouwbegeleiding houden wij nauw contact met aannemers, installateurs en overige bouwpartners. De aannemer start met de werkvoorbereiding en zal een planning opstellen. Ook sluit hij contracten af met zijn onderaannemers. Tekenwerk over bijvoorbeeld de materialisatie, detaillering en vloeren worden gecontroleerd door Tekenbureau Salland. Ondertussen bent u begonnen met de woninginrichting. Tijdens bouwbezoeken, maar ook vanaf kantoor, zorgen wij voor kwaliteitsbewaking. Wordt er bijvoorbeeld wel gebouwd volgens de ontwerptekeningen die er gemaakt zijn?

Bij de evaluatie wordt er gekeken of de kwaliteit behaald is. Bent u tevreden? Wanneer het project is opgeleverd wordt er ook een evaluatie gehouden van het ontwerpproces. Het doel hiervan is om leerpunten mee te nemen voor toekomstige trajecten en de dienstverlening van Tekenbureau Salland zo goed mogelijk te maken en te houden!

Plan van
aanpak